Elektrowibrator EWg 42b

Indukta
Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Elektrowibrator EWg 42b przeznaczony jest do napędu urządzeń wibracyjnych służących do zagęszczania mieszanki betonowej, opróżniania silosów z materiałów sypkich, napędu przenośników wibracyjnych, zagęszczania mas formierskich itp.

  • 3-fazowy
  • 2945 obr./min.
  • 2-biegunowy

5990,00  | 7367,70  z VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Elektrowibrator EWg 42b przeznaczony jest do napędu urządzeń wibracyjnych służących do zagęszczania mieszanki betonowej, opróżniania silosów z materiałów sypkich, napędu przenośników wibracyjnych, zagęszczania mas formierskich itp.

Zasada działania:
Elektrowibrator EWg 42b stanowi silnik indukcyjny klatkowy trójfazowy. Na czopach końcowych wału silnika zamocowane są mimośrodowo niewyważone masy. W czasie pracy elektrowibratora wirujące masy wywołują drgania całego wibratora. Drgający elektrowibrator wprawia z kolei w drgania elementy, do których jest zamocowany. Istotną zaletą elektrowibratorów EWe i EWg jest możliwość skokowej regulacji siły wymuszającej odpowiednio w przedziałach wg tabeli. Regulacji nie można dokonać w czasie pracy elektrowibratora.

Właściwości:
1. Stopień ochrony IP 44,
2. Do pracy S3-40%
3. Napięcie 400 V lub 500 V,
4. Częstotliwość 50 Hz,
5. Temperatura otoczenia -20 do +40°C,
6. Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.

Korzyści:
1. Szeroka gama sił odśrodkowych obejmujących wszystkie możliwe zastosowania

Zastosowanie:
1. Oczyszczanie filtrów
2. Opróżnianie silosów, zbiorników w kształcie leja
3. Dna aktywne
4. Zagęszczanie
5. Zagęszczanie betonu

1. Dobierz obroty (rpm) i amplitudę „e” (0-peak) odpowiednią dla swojej aplikacji:

Aplikacje Wibracje Obroty na minutę
Kołowe Liniowe 3000
Transport
Przesiewacze / separatory
Pozycjonowanie / podawanie
Oczyszczenie filtrów  ✓  ✓
Opróżnianie lejów i silosów  ✓  ✓
Podajniki wibracyjne
Dna wibracyjne  ✓  ✓
Zagęszczanie  ✓
Zagęszczanie betonu  ✓  ✓
rpm e [mm]
Min. Max.
3000 0,3 0,8

2. Podstaw wartość momentu pracy Wm z poniższej tabeli do wzoru:

 

 

e = amplituda wibracji 0-peak [mm]
n = ilość wibratorów
Wm = moment pracy [kgcm]
Mmot = masa wibratora [kg]
Mvm = masa urządzenia wibrującego (bez materiału i wibratora)

3. Sprawdź uzyskaną wartość „e”

  • Jeśli jest zbliżona do wymaganej (krok 1) to model wibratora MVE został poprawnie dobrany.
  • Jeśli znacznie różni się od wymaganej (krok 1), to powtórz proces (krok 2) z innym modelem wibratora MVE.

Właściwości:

Typ Moc wejściowa Prędkość obrotowa Rodzaj pracy Prąd znamionowy przy 400 V cos ϕn Moment zablokowanego wirnika Siła wymuszająca na poszczególnych stopniach wzbudników w [kN] Waga
[kW] [obr./min.] [A] [%] 6 5 4 3 2 1 [kg]
EWg 42b 5,3 2945 S1 9,0 0,86 850 45,0 146,5


Wymiary:

Typ A [mm AA [mm] AB [mm] BA [mm] B [mm] H [mm] HA [mm] HD [mm] K [mm] L [mm] Łożysko nr
EWg 42b 342 90 390 62 322 157 90 363,5 22 490 NJ 314 C3

Przy montażu wibratora w urządzeniu oraz przewodu zasilającego do tabliczki zaciskowej, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie śruby, wkręty i nakrętki zostały zabezpieczone przed odkręceniem podkładkami odginanymi. Podkładki sprężyste są do tego celu niewystarczające i zabronione.
Elektrowibrator można montować jedynie w położeniu poziomym (oś wału poziomo).
Sposób montażu przedstawia poniższy rysunek.
Ponadto przed rozpoczęciem eksploatacji silnika należy sprawdzić:
– zgodność napięcia i częstotliwości sieci i elektrowibratora, które podane są na tabliczce znamionowej,
– prawidłowość i trwałość uziemienia elektrowibratora i włącznika,
– prawidłowość zamocowania elektrowibratora,
– czy zainstalowano właściwe bezpieczniki w sieci zasilającej,
– czy rezystancja izolacji na zimno jest większa od 10 MW przy 500VDC,
– prawidłowość podłączenia przewodów zasilających,
– poprawne przykręcenie pokrywy skrzynki zaciskowej,
– poprawne dokręcenie zadławień w skrzynce zaciskowej,
– zgodność kierunku wirowania elektrowibratorów pracujących tym samym urządzeniuwibracyjnym.

UWAGA !
– elektrowibratory są zwykle wyposażone w trój-zaciskowe tabliczki,
– nie wolno eksploatować urządzenia nie zabezpieczonego przez podłączenie przewodu ochronnego lub uziemiającego do zacisku oznaczonego symbolem wewnątrz skrzynki zaciskowej,
– w celu zabezpieczenia elektrowibratora przed przeciążeniem należy stosować samoczynne wyłączniki termiczne, prąd pobierany przez silnik nie powinien przekraczać prądu znamionowego podanego na tabliczce,
– w celu zabezpieczenia elektrowibratora przy zaniku napięcia w fazie należy stosować urządzenia zabezpieczające.
– zawilgocenie wnętrza elektrowibratora wymaga suszenia go w temperaturze od 60 do 80°C tak długo aż rezystancja izolacji będzie większa niż 10 M(ohme)@500VDC (od 2 do 8 godzin).
– zabezpieczenia termiczne wbudowane w uzwojenie powinny współpracować z cewką stycznika (termokontakty T1-T1) lub odpowiednimi przekaźnikami podłączonymi do wyłącznika elektrowibratora (termistory PTC T1-T2).

POZYCJA MONTAŻU

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE POŁĄCZENIA PRZEWODÓW ZASILAJACYCH

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE ŚRUB MOCUJĄCYCH DO PODŁOŻA

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE WZBUDNIKÓW

(strona prawa odbiciem lewej)
Dotyczy elektrowibratorów z siłą regulowaną


UWAGA:Wzbudnika osadzonego na wpuście nie odkręcać.

POBIERZ

Tutaj poniżej znajdziesz wszystkie dokumenty dotyczące tego produktu.

Wersja angielska

Wersja polska

SKU: 263706 Kategoria:
Waga 146,5 kg
Wymiary 490 × 390 × 363,5 mm
Siła wymuszająca FC

45 kN

Moc

5,3 kW

Prąd

9 A

Uzwojenia

2-biegunowy

Łożyska

NJ 308 C3, NJ 314 C3

Temperatura otoczenia pracy

od -20°C do 40°C

Tryb pracy

ciągły

Producent

Indukta

KOSZYK

close